УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВО

ЦНЦ стругање

Во процесот на ЦНЦ стругање, деловите се развиени со прецизно сечење на материјал од шипка додека се врти.

Свемек корисити најсовремени машински стругови за производство на прецизни машински компоненти од мали до средни серии со толеранции Х7.

Струговите се 2 и 7 осни високо софистицирани машински центри.

Нашите стругови се способни оптимално машински да обработат минимални димензии од 10мм , максимални димeнзии до 500мм и Ǿ250мм.

ЦНЦ Глодање

Во процесот на ЦНЦ глодање, компонентите се машински обработени од цврст материјал во хоризонтална и вертикална форма, во зависност од ориентацијата на оската.

Свемек поседува најсовремени ЦНЦ вертикални и хоризонтални машински центри за производство на делови по најпрецизни спецификации. ЦНЦ глодалките се користат за брзо и прецизно производство.

Глодалките се 3 - 5 осни машински центри.

3 осните глодалки постигнуваат димении од:

Максимум 750мм должина
Минимум 10мм

5 осните глодалки постигнуваат димензии од:

Максимум 600мм должина
Минимум 10мм

‘Multitasking’ машински центри

Свемек поесдува машини кои се дефинирани како хоризонтални или вертигални стругови кои се способни да ротираат при операциите на деловите како и ротирање на алатните операции како што се глодање и вкрстено дупчење.

Мануелни машини

Мануелни стругови и глодалки се користат за потребни операции при производството на делови. Свемек располага со повеќе од 20 мануелни машини за обработка на делови.

Материјали користени за производство

Различни типови на:

Алуминиум
Челик
Прохром
Месинг
Пластика
Железо
Бронза
Специјализирани материјали