НОВОСТИ
07.07.2022
07.07.2022 - Свемек номинација и селекција
 
“Горди сме што можеме да објавиме дека Свемек е номиниран и избран да учествува во Програмата за развој на добавувачи од Западен Балкан (SDP). 
 
По ригорозен процес на селекција, бевме меѓу 10-те компании кои беа избрани да учествуваат во SDP врз основа на номинации од клиенти од Tier 1, како и идентификација од страна на регионалните организации за поддршка на индустријата; 5 од Србија, 3 од Северна Македонија и 2 од Косово. 
 
Програмата за развој на добавувачи од Западен Балкан (SDP) е клучен елемент на Програмата за синџири на вредност на производството на Меѓународната финансиска корпорација (членка на Групацијата Светска банка). Програмата, со финансирање од SECO, Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања, ќе ја поддржи интеграцијата на локалните производствени фирми со седиште во Србија, Северна Македонија и Косово во регионалните и европските синџири на вредности. 
 
Програмата првенствено ќе се фокусира на развојот на добавувачи кои имаат способност да ги поддржат клиентите од автомобилската индустрија и поврзаниот сектор кои сакаат да изградат синџири на снабдување во регионот.”